ALLMOGELÄKT

 

Hyvelprofil: Likt lockläkt men med två skålade kanter
Träslag: Gran
Stående montering rekommenderas
Handelssortering G4-2
YtskiktEn finsågad framsida. En hyvlad baksida. Två rillade skålar. Kanterna finsågad och/eller rillad.
 
Dimensioner
22x45

 

LIKNANDE PANELER