HUR DU GÅR TILLVÄGA

Ytterväggen och dess utvändiga fasadbeklädnad är en del av hela byggnadens klimatskydd. Att skydda väggen från fukt i form av snö ,regn och vatten som stänker upp från marken bidrar till att behålla panelens utseende och kvalitet. Ett större taksprång och ett avstånd mellan mark och panel (ca 200-300mm) skyddar väggen avsevärt.

Med en luftspalt mellan och vattenavvisande vindskydd så fungerar ytterväggen enligt tvåstegsprincipen, det betyder att de vatten som trots allt tränger igenom det yttre skyddet (panelen), skyddas utav det inre skyddet så vattnet inte når väggkonstruktionen. 

  1. Lockbräda / Lockläkt
  2. Bottenbräda
  3. Luftspalt
  4. Spikläkt
  5. Vindskydd av oorganiskt material
  6. Yttre isoleringsskikt

 

TÄNK PÅ

Det är viktigt att panelbrädorna varken är för breda eller för smala. Minsta tjocklek på brädan bör därför vara 21mm. Om brädan är för bred i förhållande till sin tjocklek finns en risk att brädan kan svälla, spricka eller kuva sig.

När man monterar panelbrädan på väggen så bör man spika eller skruva på ett sådant sätt att virket inte spricker. Spikning och skruvning nära ändträ är väldigt riskfyllt och bör inte förekomma. 

Och man ska inte heller spika genom två brädor, till exempel vid montering av lockpanel eftersom brädorna ska kunna röra sig fritt.

 

VAL AV PANEL

 När det är dags att välja virket till din  ytterpanel så använd helst gran. Förutsatt att monteringen av panel sker noggrant och korrekt så är alla paneler nästintill likvärdiga när det gäller hållbarhet.

Nästa steg är att välja utseende på din byggnad.  Vill du ha en bred panel? Vill du att panelen ska vara stående eller liggande? Olika profiler ger olika utseenden och varje profil finns i olika dimensioner vilket ger ännu fler utseenden. Är du osäker på vilken slags panel du vill använda eller vilken mängd panel du behöver till ditt panelbyte -  gå till PANEL, där hittar du mer info.

 

YTBEHANDLING

Efter att du har valt panel så är det dags att tänka på vilken färg du vill ha på din byggnad. Det finns nästintill obegränsat med valmöjligheter när det kommer till färger, kontakta oss så hjälper vi er. 

Ytterpanelbrädor som ska målas eller laseras bör vara grundmålade innan de monteras upp på väggen. Till exempel så bör bottenbrädan i lockpanelen målas innan överbrädan monteras, annars finns stor risk för att omålade partier framträder när virket krymper. Av samma anledning bör övriga heltäckande paneler t.ex spontad panel målas före uppsättning. 

Läs mer på MÅLERI

 

Husvägg genomskärning Bygg & Trä
Falsad enkelfas exempel Bygg & Trä