FALSAD DUBBELFAS MED SPÅRÖPPNING

Falsad dubbelfas Bygg & Trä

Hyvelprofil: Spårpanel med två fasade kanter
Träslag: Gran
Stående montering rekommenderas
Handelssortering G4-2
Ytskick: En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Faserna och falsen är rillad.
Dimensioner
22x120
22x145
22x170

falsad dubbelfas Exempel Bygg & Trä-02

LIKNANDE PANELER