EN STARK RÅVARA MED ENORMA MILJÖFÖRDELAR

Vi har i många år arbetat med hyvlingsproduktion av olika produkter. Idag arbetar vi bland annat med att tillverka PANEL för både inom- och utomhus bruk. Utöver arbetet med panelhyvling tillverkar vi TRALL av kärnfuru som håller en hög kvalitét. Ett annat av våra arbetsfält är SPECIALHYVLERI där vi på uppdrag hyvlar produkter till både företag och privatpersoner. 

Trä är det byggmaterial som vi har använt överlägset mest och än idag hittar man timmerhus runt om i Sverige som byggdes redan på 1500-talet. Inte minst är trä ett väldigt starkt byggmaterial i förhållande till sin vikt vilket är bra för byggande, det har även enorma miljöfördelar då det är ett byggmaterial som är förnybart. Idag är det viktigt att vi ha ett samhälle som är både långsiktigt hållbart och som brukar jordens resurser ansvarsfullt. 

Trädets egenskaper och visuella utseende varierar mellan olika träslag, olika träd men även inom samma träd. Trädets egenskaper skapas av dess genetiska förutsättningar och förhållandena under trädets tillväxt. Virkets beständighet beror delvis på träslag men även på timrets hantering, sågning, torkning och lagring. Gran och Furu är de vanligaste trädslagen vid tillverkning av sågat virke.

Vi använder oss mest av norrländsk gran och furu i vår produktion. Gran med sin rakstammighet och finkvistighet är av god kvalitét och passar bra som byggnadsmaterial.  Furu som kommer från tallträdet använder vi som hustimmer men även till vår trall. Norrländska träd växer långsammare än träd i södra Sverige då de står tätare. Ju äldre trädet blir desto tätare växer årsringarna och det medför i sin tur att kvaliteten på virket blir bättre. 

För att säkerställa att vårt virke alltid är av rätt kvalitet och har bearbetats på rätt sätt innan det anländer till oss så använder vi oss av lokala leverantörer där våra höga krav alltid uppfylls.