HYVLERI OCH TILLVERKNING AV TIMRADE FRITIDSHUS

Sedan1950-talet har Nordträ varit verksam inom såg- och hyvelbranschen. Idag arbetar vi fortfarande med att hyvla trävaror för olika ändamål, både till privatpersoner och företag. Vi arbetar även med att tillverka stugor och fritidshus i norrländskt timmer, något som vi har gjort i över 25 år. 
 
Vi har ett långt förflutet när det kommer till byggmaterial. Redan på 1940-talet var vi ett tegelbruk som kom att heta Burträsk tegelbruksförening där det som mest tillverkades ca 40 000 stenar per dag. På 50-talet kompletterades tegeltillverkningen med en såg och ett hyvleri för tillverkning av byggvirke. I samband med detta bytte vi namn till Burträsk Tegel & Trä och företaget ombildades till ett kommanditbolag. När tegelbruket sedan lades ner 1962 byggdes sågen ut och den användes flitigt framtill 1989 när den såldes till Ryssland. Kvar fanns hyvelproduktionen och några år senare började vi att tillverka timrade stugor. I och med det så bytte vi namn till Burträsk Bygg & Trä.
 
De senaste 25 åren har stugtillverkning och tillverkningen av trävaror stadigt ökat, genom att vi alltid levererat produkter av hög kvalitet med kort ledtid så är vi välkända som en god samarbetspartner bland våra kunder
 
Sedan 2017 är Nordträ (fd. Burträsk Bygg & Trä) en del av No plan B och drivs av Sonny Karlsson som VD och delägare.

VÅR PERSONAL

Sonny Karlsson VD Säljare Bygg & Trä
SONNY KARLSSON
VD / Säljare
Robert Edmark Nordträ
ROBERT EDMARK
Säljare
Lars Pettersson Bygg och Trä
LARS PETTERSSON
Projektledare
Kenneth Öhqvist Bygg och Trä
KENNETH ÖHQVIST
Snickare / Hustillverkare
Jan-Åke Stenlund Bygg och Trä
JAN-ÅKE STENLUND
Traktorförare
Arne Ådin Bygg och Trä
ARNE ÅDIN
Brädgårdsarbetare
Peter Wännström Bygg och Trä
PETER WÄNNSTRÖM
Hyvlerimästare
Åke Robinsson Bygg och Trä
ÅKE RUBINSSON
Målare
Björn Robinsson Bygg & Trä
BJÖRN RUBINSSON
Målare / Brädgårdsarbetare