SPONTAD YTTERPANEL

 

Hyvelprofil: Spontad
Träslag: Gran
Stående montering, spontad ytterpanel kombineras vanligen med lockläkt.
Handelssortering G4-2
Ytskick: En finsågad framsida. Tre hyvlade sidor. Två rundade eller fasade hörn
 

Dimensioner
22x120
22x145
22x170

 

Spontade ytterpanel exempel Bygg & Trä

LIKNANDE PANELER