Falsad Dubbelfas

Ytskick Råsida: En finsågad yta, faser & fals är rillade. Hyvlad baksida.
Ytskick Släthyvlad: Hela panelen har en hyvlad yta.