Falsad enkelfas

Ytskick: En finsågad yta, en hyvlad baksida, kant och fasning är rillade.
Dimensioner: 21×95 / 21×120 / 21×145 / 21×170

Jag är intresserad,
kontakta mig

Scroll to Top